Ağ Temelleri dersi

Ağ temelleri dersi detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

2023-2024 Güz Dönemi

Ağ Temelleri Dersi Katılım Durumu

Katılım durumu şu şekilde hesaplanmıştır.

Netacad Final sınavı notu %30 + (100-Devamsızlık Saat Sayısı)%70